Kleszczów. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Wysokie nagrody dla nieudolnego zarządu Elbest-u - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa


 
Wtorek, 07 kwietnia 2020
Wybierz miasto na mapie
Wysokie nagrody dla nieudolnego zarządu Elbest-u
Data dodania: 2016-11-25 20:53:57
Wysokie nagrody dla nieudolnego zarządu Elbest-u
Źródło zdjęcia: A.K. INFO BAI
Spółka Elbest powstała w 2001 roku i przez okres 10 lat była jedną z lepiej funkcjonujących firm z grupy PGE.

W kwietniu 2011 roku zmienił się zarząd spółki w wyniku działalności którego przez 5 lat w spółce notowano narastające straty.

Z naszych informacji wynika, iż na koniec drugiego kwartału 2016 roku wynosiły one około 60 mln. Spowodowane jest to wysprzedażą za marne grosze majątku spółki (za co zarząd wynagradzany był wysokimi nagrodami) oraz tworzeniem stanowisk dyrektorskich i kierowniczych dla kilkudziesięciu osób z wynagrodzeniem około 10 tys. zł. na miesiąc.

Pod koniec marca br. odwołano ówczesny zarząd, ale niestety zawarte kontrakty były dla nich bardzo korzystne, ponieważ figurowały w nich zapisy, tj. bardzo wysokie odprawy oraz zapis o zakazie konkurencji, który przyniósł w/w dochód w kwocie przekraczającej 100 tys. zł.

20.
.10.2015r. zgłosiliśmy do Prokuratury Okręgowej zawiadomienie w sprawie wyrządzenia przez ówczesny zarząd szkody majątkowej wielkich rozmiarów (w prokuraturze tej, toczy się postępowanie)

Nadmieniamy również, iż od 18 stycznia br. nasz Związek jest w sporze zbiorowym, który dotyczy podwyżek dla pracowników spółki Elbest, którzy od ponad 4 lat nie uzyskali w spółce podwyższenia wynagrodzenia, wręcz w grudniu 2014 r. wprowadzono Protokół nr 3, którym to zmieniono ówczesne zapisy w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy i tym samym pozbawiono tychże pracowników dodatków tj. (dodatek stażowy do ,,0'', premia roczna; premię indywidualną zmniejszono do 5%) co sprawiło, że pracownikom zmniejszono wynagrodzenie o około 40%. W/w działania tłumaczone były złą sytuacją finansową.

Informacja, iż w dniu 10.11.2016r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki Elbest, na którym to podięto uchwałę o przyznaniu nagrody ( przypuszczamy, że są to nagrody liczone w setkach tysięcy) dla byłych członków zarządu Elbest sp. z.o.o, tj. Kamila Leś-Kałuża oraz Krzysztof Mędelski, zbulwersowała pracowników, ponieważ jak już wspomnieliśmy wcześniej od 4 lat nie otrzymali przysłowiowej złotówki, podkreslano im wręcz cały czas fakt, iż spółka jest w krytycznej sytuacji finansowej a podwyżka doprowadzi spółkę do upadłości.

W związku z powyższym skierowaliśmy pismo do Przewodniczącego Rady Nadzorczej o udzielenie informacji dotyczącej wysokości jak i powodów przyznania w/w nagród.

Niestety nie otrzymaliśmy satysfakcjonującej nas odpowiedz, ponieważ z rozmowy wynika, iż przyznawanie nagród oraz odpraw dyktowane jest wewnętrznymi przepisami jakie są stosowane w PGE GIEK S.A, więc tylko możemy przypuszczać, że PGE, która jest spółką Skarbu Państwa drogą przyznawania nagród wielkich rozmiarów oraz milioniwych odpraw, w dalszym ciągu uskutecznia proceder okradania Skarbu Państwa.

Nadmieniamy, że to tylko część problemów z jakimi borykają się pracownicy spółki Elbest a przy tym i Nasz Związek.

Zarząd MZZP "Zjednoczenie"
Przewodnicząca Zofia Kędziak

K.A.
Tagi: Nieudolny zarząd Elbest, Bełchatów, nagrody, wielkie, miliony, odprawy, proceder, okradania, skarbu, państwa
Najczęściej czytane
go to top